Adatvédelmi Tájékoztató

Czeglédi Evelin egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő vagy “Kence Futár”) online értékesítési tevékenységével és hírlevél kiküldésével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítése, valamint direkt marketing céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítéséhez.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A Barion (Barion Payment Inc.) adatkezelőként jár el a fizetési eszköz adataival kapcsolatban, a feldolgozásról további információt az adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Adatkezelő elektronikus levelezéshez és webhoszting működtetéséhez igénybe veszi az alábbi szolgáltatók szolgáltatásait, akik adatfeldolgozóként vesznek részt a működésben.

Adatfeldolgozók:

DotRoll Kft. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)
Hetzner Online GmbH (Cím: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország)
Octonull Kft. (Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet)
Barion Zrt. (Cím: )

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 4326 Máriapócs Selyem utca 4.
Az adatkezelő elérhetősége: info@kencefutar.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál illetve regisztráció nélküli vagy regisztráció utáni rendelés leadásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, nem regisztrált felhasználók

A kezelt adatok: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, direkt marketing tevékenység és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Az Adatkezelő kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
– Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő, de legfeljebb a vonatkozó törvényekben meghatározott ideig.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Barion Pixel:
A Barion Pixel a Barion által fejlesztett és üzemeltetett cookie, amely a Barion részére, mint adatkezelő részére végez közvetlenül adatgyűjtést és adattovábbítást. A Barion Pixel Weboldalon történő implementációjával a Kence Futár, mint a Weboldal üzemeltetője a Barion Pixel cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezésében működik közre. Ennek során a Kereskedő személyes adatkezelést nem végez, személyes adat a tudomására nem jut.
A Szolgáltató a Barion Pixellel gyűjtött személyes adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és – értékelésre jogos érdeke alapján kezeli (melyről bővebb információ a Barion Adatkezelési tájékoztatójában olvasható (5.4 pont)). A Barion a Barion Pixelt elsősorban csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és – értékelésre, működéshez szükséges cookie-ként helyezi el.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
A Kence Futár felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Cookie-k (sütik) kezelése

Amikor Ön a Kence Futár weboldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A Kence Futár weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

E-mail címek direkt marketing célú felhasználása:

A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett segítségével. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja, hogy az e-mail címére (info@kencefutar.hu) vagy a 4326 Máriapócs, Selyem utca 4. címeken is  a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, így javasoljuk a link segítségével történő leiratkozást.

%d bloggers like this: